Blog

Ultima K / Indlæg  / Institutioner  / Plads til forskellighed i Sundpark Vuggestue

Plads til forskellighed i Sundpark Vuggestue

Gennem legen lærer børn om sig selv, hinanden, og deres omverden. Den integrerede daginstitution Sundpark arbejder målrettet og pædagogisk med at sikre barnets trivsel, læring og udvikling.

Sundpark skaber læringsmiljøer for børn i alderen 0 til 6 år, hvor der er tid og rum til leg og læring. Børnene skal føle sig trygge, så de trives, lærer og udvikler sig. Sammen med personalet på daginstitutionen skabte Ultima K og arkitekt Henriette Strøm en indretning på institutionen, som hjælper institutionen med at forene leg og læring i børnehøjde.

Nøgleordene for indretningen er indbydende, sjov og leg. I institutionens store fælleszoner ønskede vi at have fokus på motorik og bevægelse. Derfor har vi indrettet med heste, podier i forskellige højder, snore og klatrevæg, for netop at sikre at børnene kan lege med hele kroppen.

Stuerne på institutionen er temaopdelt i fordybelse og konstruktion, krop og bevægelse, natur og kreativitet. Hver stue har sit farvetema, hvilket hjælper børn og voksne med at se, hvor de er, og hvor de eventuelt skal hen.

I tæt dialog med personalet skabte vi plads til det enkelte barn i institutionen. Alle kan udfolde sig på deres måde i de forskellige, specialdesignede områder. Børnene bliver motiveret og understøttet i deres leg i de enkelte zoner og huler, som vi har dannet rundt om i institutionen.

“En leg er bedst, når børnene føler sig motiveret til det og kan fordybe sig i den. Vi skabte derfor en indretning, som er overskuelig for børnene, så de let kunne navigere i den og finde det, de har brug for til legen.”

Henriette Strøm, rumdesigner

Få en indretning, der styrker leg og læring

Tag fat i vores grundlægger Ulrich Krabbenhøft
Tlf.: +45 31 31 30 54
Mail: uk@ultima-k.dk