Blog

Ultima K / Indlæg  / Ny indretning løfter indskolingen på Tønder Grundskole op i en klasse for sig

Ny indretning løfter indskolingen på Tønder Grundskole op i en klasse for sig

Som den største grundskole i kommunen har Tønder Grundskole en vigtig position i forhold til at uddanne den næste generation og højne indlæringen. Ultima K har sammen med ledelsen, lærere og pædagoger skabt en ny, innovativ og funktionel indretning til indskolingen.

6 klasselokaler, 1 aula og 3 SFO-/undervisningslokaler udnytter nu pladsen fuldt ud til kreativitet og aktive læringsmiljøer, samtidig med at naturen er bragt med ind i lokalerne.

”Jeg synes, det er blevet nogle skønne lokaler. Jeg er vildt betaget af de læringsmiljøer, der er. Børnenes fantasi får lov at blomstre i vildt flor. Det har været et spændende samarbejde med Ultima K.”

Karen Mikkelsen, SFO-leder på Tønder Grundskole

Fleksibilitet har været et gennemgående nøgleord for hele projektet. Indretningen skal kunne tjene flere formål uden at gå på kompromis. I løbet af skoledagen skal klasselokalerne for eksempel understøtte både gruppearbejde og selvstændigt arbejde.

Derfor har vi skabt zoner i klasselokalerne til forskellige læringssituationer, der samtidig hjælper med at variere børn og voksnes arbejdsstillinger. Og vi har udvalgt inventar med hjul, så indretningen kan møde behovet.

Når skoledagen slutter, begynder SFO’en. Her har vi hjulpet med at skabe understøttende rammer for børnene, så de kan knytte venskaber og bevæge sig. De tre klasselokaler, som normalt huser 0.-klasserne, har hvert sit tema og funktion. Det giver mulighed for, at skole og SFO kan smelte sammen og udnytte pladsen optimalt.

Ude i aulaen er der plads til både leg og læring. Det store rum er nu delt op i mindre zoner til ro og hygge, leg og optræden eller skolearbejde i mindre grupper.

Resultatet på Tønder Grundskole afspejler en innovativ og moderne skole med fokus på eleven. De fleksible rum i indskolingen giver lyst til aktivitet, fordybelse og kreativitet, så forældre forhåbentlig siger: ”Her ønsker jeg, at mit barn skal lære.”

”Fra begyndelsen blev vi mødt af en ledergruppe med mod og lyst til at gøre forandringer – både hvad angår det pædagogiske og med valg af møbler, farver og indretning. Tønder Grundskole har givet os konstruktiv og positiv feedback på ideer og tegninger, så vi sammen har kunnet skabe de bedste og mest innovative læringsmiljøer.”

Søren Madsen, Projektchef hos Ultima K.

Arbejder jeres indretning og pædagogik sammen?

Tag fat i vores konsulent Søren Madsen:
Tlf.: +45 53 77 37 34
Mail: sm@ultima-k.dk