Blog

Ultima K / Indlæg  / Indrettet til nærvær, tryghed og kreativitet i Børnehuset Kæret

Indrettet til nærvær, tryghed og kreativitet i Børnehuset Kæret

Ved opførelsen af nye bygninger havde Børnehuset Kæret en oplagt mulighed for at indrette deres faciliteter, så de passede til deres pædagogiske linje. Den integrerede dagsinstitution ønskede fleksible, trygge og understøttende rammer for deres 40 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn. Sammen med lederne og pædagogerne skabte vi hos Ultima K en løsning, der indfriede både behov og ønsker.

Fleksible løsninger er nødvendige, når dagen ændrer sig. Derfor udvalgte vi inventar med hjul, så det nemt kan flyttes, hvis aktiviteten kræver det. Det gør det nem at skabe gulvplads eller nye rum og områder til leg og fordybelse.

Når børnene er opslugt af legen, kan de nu også tage den med ud i gangene. Her har vi dannet rum i rummet i form af dukkehuse, køkkener og kolonihaver. Dermed bliver garderoberne ikke kun opbevaringsplads, men kan også inddrages i pædagogiske aktiviteter og gøres til et sted, hvor legen lever.

”Vi har skabt trygge rammer for børnene – store og små – ved at give dem mulighed for at finde eller skabe et rum til deres behov. Samtidig hjælper en forbedret akustik med at dæmpe støjen i lokalerne til gavn for både børn og voksne.”

Jonathan Irving, Projektchef hos Ultima K

Alle rum er indrettet, så de kan understøtte leg og læring. I den åbne indretning kan børnene bruge podierne eller gulvpladsen til leg og fremvisning, men de har også mulighed for at fordybe sig i mindre rum såsom spejlhulerne.

”Krea-væggen” er et eksempel på, hvordan inventar kan inspirere til leg. Her har vi gjort blyanterne, sakse, tuscher og andre tegneredskaber synlige og lettilgængelige, så aktiviteten bliver visualiseret og motiverer børnene til at slippe kreativiteten løs på papiret.

Som en god ven og en god kollega hjælper indretningen både børn og pædagoger i deres hverdag på Børnehuset Kæret.

I indretningen er der blandt andet benyttet: Legekøkken, Spejlhuler og Huse med siddepladser og ikke mindst vores rideheste

Arbejder jeres indretning og pædagogik sammen?

Tag fat i vores konsulent Jonathan Irving:
Tlf.: +45 31 10 38 18
Mail: ji@ultima-k.dk