© 2016 theme All rights reserved

Fremtidens klasselokale på Hillerød Lilleskole

Et godt læringsmiljø kræver en fleksibel og rammesættende struktur. I samarbejde med Hillerød Lilleskole har vi skabt, hvad vi ser som fremtidens klasselokale. En løsning, der understøtter skolens pædagogik og varierende behov for læringssituationer.

Væksthuset på Hillerød Lilleskole huser overbygningen – 7., 8., og 9. klasse. Vi har gentænkt, hvordan læringsmiljøerne kan anvendes og zoneopdeles. Sammen skabte vi en løsning, som optimerer rummet i forhold til nutidens undervisningformer – uanset om det er tavleundervisning, fremvisning eller gruppearbejde.

Rum-i-rum-i-rum-i…

Et godt læringsmiljø bunder i, at man har lyst til at være i rummet. Vi har derfor skabt en fleksibel ramme, som forbedrer indeklimaet og arbejdsforholdene og dermed elevernes og lærernes lyst til at opholde sig i rummet.

Ved hjælp af rum-i-rum-princippet er den nye indretning på Hillerød Lilleskole mere fleksibel i forhold til at skabe zoner eller rum, som eleverne kan bevæge sig i efter behov. Eleverne finder disse rum i sidenicherne, som er placeret i gangene og i klasselokalerne. Eleverne kan også skabe sine egne rum under for eksempel pergolaen i Væksthuset, som kan danne rammen for både gruppearbejde og undervisning. Efterhånden som vindruerankerne vokser op, vil det være et rum, hvor elever og lærere kan finde ro til arbejde og sammenvær.

“Et perfekt læringsmiljø indeholder mange zoner,” tilføjer Jan Rydén, designchef hos Ultima K. “Man skal have en masse muligheder og kunne skabe de rum – både åbne og lukkede – man har behov for i den pågældende situation. Og lige det synes jeg, at vi og Hillerød Lilleskole er lykkedes med.”

Fleksibelt, motiverende og understøttende

“Det har været afgørende, at undervisningen på Hillerød Lilleskole kan understøttes af de rammer, vi har her,” udtaler Sanne Wiedermann, skoleleder på Hillerød Lilleskole. “Vi har indrettet os efter den pædagogik og undervisning, vi har her. Nu kan der være tavleundervisning eller fremvisning. Man kan også trække sig ud og lave gruppearbejde, eller man kan sidde herinde i lokalerne samlet som gruppe.”

Rummenes indretning og inventar kan tilpasses det aktuelle behov. For eksempel har nogle borde og stole hjul på, hvorved indretningen kan tilpasses læringssituationen. Og akustikplader skjuler whiteboards, hvilket har både en æstetisk og funktionel funktion. Dels bliver de hvide flader gemt væk, hvis der ikke er brug for dem, men samtidig forbedrer pladerne indeklimaet og dermed koncentrationen hos både elever og lærere.

Vores arbejde for Hillerød Lilleskole har resulteret i en helstøbt løsning, som understøtter skolens pædagogik. Indretningen underbygger velværet i rummet, så alle har lyst til at opholde sig der.

Jan Rydén

Jan Rydén

jr@ultima-k.dk

Jan er arkitekt og designchef hos Ultima K. Han hjælper med at skabe innovative og brugbare indretninger, som bidrager til et bedre indeklima. Jan har mange års erfaringer med inventar og rum, hvilket kommer vores kunder til gode i form af æstetiske og funktionelle løsninger.