Blog

Ultima K / Indlæg  / Genoplivede kvadratmeter til leg og læring på Utterslev Skole

Genoplivede kvadratmeter til leg og læring på Utterslev Skole

Utterslev Skole skulle byde velkommen til flere elever. Udfordringen var at finde en optimal løsning, der ikke gik ud over elevernes og lærernes trivsel på den københavnske skole. Ledelsen og lærergruppen så en fordel i at inddrage det ene af to Pædagogiske Læringscentre samt gangarealer som en del af undervisningen.

Visionen for indretningen var at skabe et miljø, som elever og lærere havde lyst til at være i. I tæt samarbejde med Utterslev Skole skabte Ultima K, over flere etaper, en indretning, der understøtter elevernes varierende indlæringsbehov og afspejler skolens læringssyn.

Eleverne er blevet frigjort fra den traditionelle undervisning i klasselokalet. Nu kan de bruge rummenes zoner til både gruppearbejde og selvstændige opgaver. I de alsidige læringsmiljøer kan elever og lærere variere deres arbejdsstillinger og omgivelser – om det er i PLC, i mini-biografen eller mini-auditoriet.

Med arkitekttegnede møbler – borde, stole, kuber mm. – har vi skabt en indretning, der møder børn og voksnes behov. Og ved at forbedre rummenes akustik kan hjernerne bedre huske opgaven og glemme støjen.

Indretning i PLC-området er blevet forvandlet. Hvad der tidligere var uinspirerende områder, er nu blevet sjovere for os og børnene at være og lære i. Derudover kan eleverne vælge det miljø eller den arbejdsstilling, som hjælper dem til at lære mest og bedst. Det er vi glade for.

Amalie, Anne & Christoffer, repræsentanter for lærergruppen på Utterslev Skole

“Det er vigtigt for os, at vores indretning understøtter vores læringssyn og fremhæver vores linjer – skak og sprog. Derfor er vi glade for at se, hvordan resultatet giver eleverne mulighed for at arbejde individuelt eller i grupper. Det er en stor hjælp i vores daglige arbejde.”

Pia Gagnér Mølholm, Leder af læringsmiljøet og skolebibliotekar på Utterslev Skole

Arbejder jeres indretning og pædagogik sammen?

Tag fat i vores konsulent Tom Vinge:
Tlf.: +45 31 33 34 23
Mail: tv@ultima-k.dk