Blog

Ultima K / Indlæg  / Artikel  / Leg og læring i visuelle læringsmiljøer

Leg og læring i visuelle læringsmiljøer

Oplevelser sætter sig i kroppen. Og det kan man udnytte, når det kommer til leg og læring. Leg kan få læring til at lagre sig bedre i bevidstheden og hukommelsen. Processen bliver understøttet, når sanser og kroppen bliver aktiveret i fysisk aktivitet.

Undervisningen i det 21. århundredes skole foregår ikke længere kun på rækker foran tavlen. I stedet varierer undervisningen i løbet af dagen. For at understøtte udviklingen og opbruddet med den inaktive undervisning er der brug for visuelle læringsmiljøer, som stimulerer sanserne. Her kan lærerige og innovative folier være en givtig samarbejds- og undervisningspartner. De kan understøtte læringsplaner – både for klassen og for den enkelte elev – og hjælpe folkeskolerne med at nå kravet om 45 minutters bevægelse i løbet af hver skoledag.

Læring bliver en leg

Hver tredje skoleelev keder sig, viser en rapport fra 2018. Hvordan kan vi modvirke denne negativ udvikling? Ved at kombinere leg og læring i et visuelt læringsmiljø, der motiverer til bevægelse.

“Det legebaserede læringsprogram bruger barnets motivation som læringskontekst, så barnet kan udforske, eksperimentere, opdage og løse problemer på en fantasifuld og legende måde”

Videnskab.dk

Børn lærer med kroppen og hjernen. Når eleverne derfor kan lege og være aktive i undervisningen, kan de anvende deres viden og kreativitet på en ny måde. Det styrker evner som problemløsning, analysering, evaluering og anvendelse af viden og kreativitet. Vigtige kognitive processer for skolebørn i det 21. århundrede. Derudover fremmer legen en positv holdning til læring og områder som: fantasi, nysgerrighed, entusiasme og vedholdenhed.

Folier – den tredje pædagog

I dag fremstår de fleste klasselokaler uinspirerende. Eleverne har brug for nye og inspirerende omgivelser, som kan slå deres autopilot fra, hvilket forskning også viser. Folier kan være et effektivt og billigt visuelt undervisningsredskab til netop dette. De kan implementeres i både gang- og udearealer eller klasselokaler. Det giver stor fleksibilitet og skaber et forfriskende og genkendeligt udtryk.

Folier kan visualisere og konkretisere undervisningen for eleverne. Fordi mennesker afkoder billeder langt hurtigere end ord, er de visuelle elementer derfor ofte langt mere effektive end blot ord eller tal, som kan blive for abstrakte. Det er særligt vigtigt, hvis man skal nå elever, som er visuelt og kinæstetisk motiverede.

Sanserne bliver aktiveret af foliernes farver og materialitet. Folierne skaber en ramme om undervisningen, som elever og lærere let kan gå til. Der skabes rum, som motiverer til en bestemt adfærd, der er let afkodelig for eleverne ud fra rummets muligheder og signaler. Eleverne bliver hurtigt sporet ind på det aktuelle fag, og derved motiverer de sig til at lege og lære ved at bruge folierne.

Vandets kredsløb bliver mere engagerende og konkret, når man kan bruge rummet.

En del af en større strategi

Men hvordan kan man omdanne de lange og ofte kedelige gange til visuelle lærings- og legemiljøer? Hvordan øges ‘læringsappetiten’? Det kan være svært at udvikle og finde løsningen, når tid og penge ofte er knappe ressourcer.

Folier kan blive et effektivt element i denne ligning. De kan ikke løse alle problemer, men de kan nemt og hurtigt indgå i den overordnede strategi for den pågældende skole og understøtte de aktuelle og relevante læringsmål. De kan inspirere til interaktion og understøtte bevægelsesorienterede undervisningsforløb, som skaber en kobling mellem omgivelserne og det relevante og emnet, der skal læres.

Hver skole har sine behov og omgivelser. Så for at sikre, at folierne også har værdi for både elever og lærere, er det vigtigt, at folierne bliver udvalgt og implementeret i fællesskab. Giv os derfor et kald, hvis du er interesseret i at høre mere om mulighederne for folie. Samme skaber vi en innovativ, holdbar og tilpasset løsning.

Vores indendørsgulvfolie opfylder miljøkravene til legetøj (ift. skadelige phthalater)

Vil du vide mere om folier?

Tag fat i vores konsulent Emil Krabbenhøft på:
Tlf: +45 28 43 53 81
Mail: ek@ultima-k.dk