AKUSTIK

 

Lyd kan være svært at forholde sig til, når vi kan høre den, men ikke kan se den. Lyd påvirker vores hverdag, og dårlig akustik skaber et dårligt arbejdsmiljø. Alle typer rum er fyldt med en række “naturlige” lyde, der realistisk set ikke kan elimineres. Men man kan kontrollere og styre lydbølgerne og derved skabe et behageligt arbejdsmiljø med plads til bedre kommunikation.

Rigtig mange moderne bygninger har udfordringer med akustikken, hvilket skyldes, at meget nybyg primært opføres i beton, stål og glas. Altså hårde, bare overflader, der kaster lyden rundt i rummet. Støj opstår, når lydene bevæger sig rundt og blander sig med de øvrige lyde. Men det er der råd for. For den rigtige akustiske løsning kan øge både trivsel og velvære markant. Balance i akustikken stimulerer koncentration og motivation, og giver bedre mulighed for at huske, lytte og fokusere. Derudover reduceres risikoen for mental træthed og stress – til fordel for velvære og livskvalitet.

RUMAKUSTIK

 

Hvordan lyden opfører sig og opfattes i rummet. Afhænger af om lyde reflekteres eller absorberes af rummets vægge, loft og gulv. Specielt musik og tale påvirkes af rumakustikken. Et rum kan fx være klangfuldt som en kirke, “tørt” som et soveværelse eller have klang af badeværelse.

 

KLAR TALE & AKUSTISKE HOTSPOTS

 

Taleforståelighed er et udtryk for, hvor godt tale kan høres og forstås i et rum. Med god akustik kan tale høres klart, og man kan føre en behagelig samtale. I rum med dårlig akustik kræver en samtale langt mere energi og koncentration. Resultatet er ofte træthed, koncentrationsbesvær og stresssymptomer.

Akustiske hotspots henviser til de områder i rummet, hvor lydenergi ophobes og forstærkes på grund af lydreflekterende flader og vinklerne i lokalet. Akustiske hotspots plages af konstant, forstyrrende lyd, som skaber et ubehagelig, stressende og distraherende miljø.

AKUSTIK TIL ERHVERV

Dårlig akustik kan være alt ødelæggende for ethvert kontormiljø – både bag skrivebordet og i gangen. Vi tilbyder en række af de bedste lydabsorbenter på markedet. Gulvskærme, lydabsorberende billeder, lofthængte lydabsorbenter, lyddæmpede arbjedspladser mm.

Er du I tvivl om, hvordan I kan få den bedste lyddæmpning? Så kontakt os, og få besøg af en af vores konsulenter.

Bliv inspireret af vores indretninger